Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 27 Perkara. Di tahun 2014, KPK melakukan penyelidikan 35 perkara, penyidikan 27 perkara, penuntutan 18 perkara, inkracht 18 perkara, dan eksekusi 34 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 620 perkara, penyidikan 380 perkara, penuntutan 295 perkara, inkracht 261 perkara, dan eksekusi 281 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Mei 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 35 620
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 27 380
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 18 295
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 18 261
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 34 281
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.