Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 58 Perkara. Per 31 Desember 2014, KPK melakukan penyelidikan 80 perkara, penyidikan 58 perkara, penuntutan 45 perkara, inkracht 40 perkara, dan eksekusi 48 perkara. Dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 665 perkara, penyidikan 411 perkara, penuntutan 322 perkara, inkracht 283 perkara, dan eksekusi 295 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014
(per 31 Desember 2014)
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 128
Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 18
Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 186
Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 19
Penyalahgunaan Anggaran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 42
TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 13
Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 49 70 58 411


Data dan informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.