Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 12 Perkara. Di tahun 2014, KPK melakukan penyelidikan 19 perkara, penyidikan 12 perkara, penuntutan 13 perkara, inkracht 3 perkara, dan eksekusi 13 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 604 perkara, penyidikan 365 perkara, penuntutan 290 perkara, inkracht 246 perkara, dan eksekusi 260 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 19 604
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 12 365
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 13 290
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 3 246
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 13 260
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.