Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

PENINDAKAN. Per 27 Februari 2015, di tahun 2015 ini KPK melakukan penyelidikan 19 perkara, penyidikan 8 perkara, penuntutan 4 perkara, inkracht 4 perkara, dan eksekusi 5 perkara. Sementara itu, total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 684 perkara, penyidikan 419 perkara, penuntutan 326 perkara, inkracht 287 perkara, dan eksekusi 300 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015 (per 27 Februari  2015)

Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 19 684
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 8 419
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 45 4 326
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 40 4 287
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 5 300

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.