Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 46 Perkara. Per 31 Oktober 2014, KPK melakukan penyelidikan 73 perkara, penyidikan 49 perkara, penuntutan 37 perkara, inkracht 34 perkara, dan eksekusi 40 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 658 perkara, penyidikan 402 perkara, penuntutan 314 perkara, inkracht 277 perkara, dan eksekusi 287 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Oktober 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 73 658
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 49 402
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 37 314
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 34 277
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 40 287

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.