Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 52 Perkara. Per 30 November 2014, KPK melakukan penyelidikan 75 perkara, penyidikan 52 perkara, penuntutan 45 perkara, inkracht 38 perkara, dan eksekusi 44 perkara. Dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 660 perkara, penyidikan 405 perkara, penuntutan 322 perkara, inkracht 281 perkara, dan eksekusi 291 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 30 November 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 75 660
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 52 405
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 45 322
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 38 281
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 44 291

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.