Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 35 Perkara. Per 31 Juli 2014, KPK melakukan penyelidikan 58 perkara, penyidikan 35 perkara, penuntutan 23 perkara, inkracht 27 perkara, dan eksekusi 31 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 643 perkara, penyidikan 388 perkara, penuntutan 300 perkara, inkracht 270 perkara, dan eksekusi 278 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Juli 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 58 643
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 35 388
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 23 300
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 27 270
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 31 278
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.