Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 46 Perkara. Per 30 September 2014, KPK melakukan penyelidikan 66 perkara, penyidikan 46 perkara, penuntutan 37 perkara, inkracht 32 perkara, dan eksekusi 38 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 651 perkara, penyidikan 399 perkara, penuntutan 314 perkara, inkracht 275 perkara, dan eksekusi 285 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 30 September 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 66 651
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 46 399
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 37 314
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 32 275
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 38 285
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.