Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 30 Perkara. Di bulan Juni 2014, KPK melakukan penyelidikan 49 perkara, penyidikan 30 perkara, penuntutan 18 perkara, inkracht 24 perkara, dan eksekusi 28 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 634 perkara, penyidikan 383 perkara, penuntutan 295 perkara, inkracht 267 perkara, dan eksekusi 275 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 30 Juni 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 49 634
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 30 383
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 18 295
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 24 267
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 28 275
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.