Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Penyidikan 10 Perkara. Di tahun 2014, KPK melakukan penyelidikan 11 perkara, penyidikan 10 perkara, penuntutan 10 perkara, inkracht 0 perkara, dan eksekusi 5 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 596 perkara, penyidikan 363 perkara, penuntutan 287 perkara, inkracht 243 perkara, dan eksekusi 252 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 28 Februari 2014)
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 11 596
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 10 363
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 10 287
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 0 243
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 5 252
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.