• Beranda
  • Statistik
  • Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 30 Juni 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 48 perkara, penyidikan 51 perkara, penuntutan 41 perkara, inkracht 40 perkara, dan eksekusi 40 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 896 perkara, penyidikan 618 perkara, penuntutan 506 perkara, inkracht 428 perkara, dan eksekusi 454 perkara.

Penindakan  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 87 96 48 896
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 56 57 99 51 618
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 50 62 76 41 506
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 40 38 71 40 428
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 38 81 40 454
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.