TPK Inkracht

Inkracht (Perkara Berkekuatan Hukum Tetap). Per 31 Desember 2016, perkara korupsi yang ditangani KPK di tahun 2016 terdapat 70 perkara yang inkracht, yakni inkracht di Pengadilan Negeri sebanyak 43 perkara, inkracht di Pengadilan Tinggi sebanyak 13 perkara, dan inkracht di Mahkamah Agung sebanyak 14 perkara. Dan dalam kurun waktu tahun 2005-2016, total perkara inkracht di Pengadilan Negeri sebanyak 184 perkara, inkracht di Pengadilan Tinggi sebanyak 47 perkara, dan inkracht di Mahkamah Agung sebanyak 159 perkara.

Inkracht 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Pengadilan Negeri 3 5 9 9 20 20 21 8 10 20 16 43 184
Pengadilan Tinggi 0 3 0 0 2 3 0 3 10 7 6 13 47
Mahkamah Agung 2 9 14 14 17 11 13 17 20 13 15 14 159
Jumlah 5 17 23 23 39 34 34 28 40 40 37 70 390
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.